Gymnasiet

Skolarbeten från gymnasiet av Emma Wikström

Skolarbeten som är skrivna under gymnasiet på mestadels A-nivå. Skolarbeten från olika ämnen. Finns både uppsatser och tal.