Hästen och dess utveckling (evolution)

Uppgiften var att skriva en kort text om hur hästen har utvecklats under åren. Hästens utveckling var en del i biologikursens (Biologi A/1) behandling av evolution och genetik.

Hur blev hästen en häst?

För cirka 60 miljoner år sedan så uppkom den första hästarten (Eohippus) som utvecklades ur den femtåiga Conuylaten. Hästen härstammade från dagens Nordamerika och spred sig till nästan hela världen. I Centralasien utvecklades arten Equus som är den art som alla dagens hästdjur härstammar från. Landet var fortfarande täckt av regnskog och det var gynnsamt att vara liten då det var lätt att både skaffa mat och gömma sig från eventuella rovdjur. I och med kontinentaldriften blev klimatet varmare och torrare vilket gjorde att regnskogen försvann från hästens habitat och blev stäpp. Detta ställde nya krav på hästen som var tvungen att anpassa sig till de nya förhållandena. T ex så förändrades hästens tänder som fick ökad bredd på tuggskärtänderna och en hårdare emalj då gräset tär mer på tänderna än regnskogens blad. Stäppens öppna landskap ger mindre skydd från rovdjur vilket gynnade evolutionen för de större, starkare och snabbare hästarna. I och med att hästens kropp växte ökade även hjärnan i volym och blev mer komplex.

När människan blev bofast och började hålla boskap tämjde vi hästen och avlade den till att bli stark och uthållig. Liksom naturen har gjort i miljontals år valde människan ut de egenskaper som vi ansåg vara nödvändiga åt de ändamål som hästen var ämnad till, boskap, krigföring, transport och sport/hobby. Idag är vildhästen i stort utdöd med undantag från vissa exemplar som lever under bevakning.

Sammanfattningsvis så har hästen utvecklas från att vara liten och leva i regnskogen till att leva på de mer utsatta stäpperna tills det att människan tämjt dem och mer eller mindre tagit kontroll över hästens evolution.