Jämförelse mellan fiskens och människans hjärna

Uppgiften var att lära sig mer och hjärnan. Detta bland annat  genom att titta på skillnader och likheter mellan människans och fiskens hjärna. Ett antal frågor om hjärnan  skulle även skrivas ner och lämnas in.

Ämne: NO (Biologi)

Klass: 8

Allmänt om hjärnan och nervsystemet (svar på frågor)

Det centrala nervsystemet består av hjärnan och ryggmärgen. Det centrala nervsystemet hämtar information och skickar information.

Det centrala nervsystemet är skyddat av ryggraden som skyddar ryggmärgen och hjärnan som skyddas av skallens ben. Både hjärnan och ryggmärgen är omgivna av hinnor där det finns vätska som skyddar mot stötar.

Sensorisk nerver är nerver som leder sensorisk information från sinnesorgan in till det centrala nervsystemet.

Motoriska nerver leder nervimpulser utåt till musklerna.

Nervcell är uppbyggd av en cellkropp, nervtråd och många korta utskott som tar emot signaler som går till cellkroppen och vidare ut till nervcellens nervtråd.

  1. Storhjärnan.
  2. Förlängda märgen.
  3. Lillhjärnan.

Vad händer i kroppen om man rör en varm platta/spis (reflexer)? 

En känselkropp som reagerar på värme i handen skickar signaler till ryggmärgen. Där kopplas signalen om och skickas vidare via en utåtledande nerv till en armmuskel som rycker tillbaka handen bort från spisen.

Perifera nervsystemet eller  autonoma nervsystemet

  1. Det är det nervsystem vi inte kan styra. Den är uppdelad i sympatiska och parasympatiska nervsystemet.
  2. Den ser till att t.ex. hjärtat pumpar. De sympatiska nerverna ser till att hjärtat pumpar snabbare och det parasympatiska ser till att hjärtat slår långsammare.
  3. Det somatiska styr vi med egen vilja och det autonoma nervsystemet styr vi inte.

Vad är intelligens?

Intelligens är ungefär det samma som att vara smart. En smart person kan lösa problem snabbt t.ex. ett matematiskt problem. Det finns även annan typ av intelligens.

Hur kan du träna din hjärna?

Du kan träna din hjärna genom att försöka hålla flera saker i huvudet samtidigt t.ex. om du får ett telefonnummer så ska du försöka komma ihåg det och sedan ringa. För att träna minnet så ska man öva på att komma ihåg saker och lära sig nya saker.

Vad är sömn? 

Sömn är en förändring i hjärnans aktivitet. Då är man inte lika medvetande som när man är vaken. Det finns två typer av sömn REM-sömn och djup-sömn. Under natten ändras de här två typerna av sömn. REM-sömn är den delen under sömnen som vi drömmer som mest. Under natten ändras sömntyperna några gånger. I början sover man oftast djupare och på morgonen ytligare med fler drömmar.

Vad är Stroke?

Stroke eller slaganfall är när något blodkärl i hjärnan brister eller täpps igen. Stroke är namnet på två saker hjärnblödning och blodpropp i hjärnan. Stroke kan leda till förlamning eller döden. (Mer om hjärt- och kärlsjukdomar)

Vad är Epilepsi?

Epilepsi är när hjärna tappar kontrollen över sin elektriska aktivitet. Var tionde människa drabbas av ett epileptiskt anfall någon gång i livet. Man kan t.ex. få det om man sover för lite och dricker för mycket alkohol.

Vad är  Cerebral pares?

Cerebral pares beror på skador i storhjärnan. Man får det oftast som foster eller när man föds. Skadorna är inte ärftliga.

Jämförelse mellan fiskens och människans hjärna

Finns det några likheter mellan fiskens primitiva och människans mer utvecklade hjärna?

Människornas hjärna som består av runt 100 miljarder hjärnceller är uppdelad i storhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen. Storhjärnan upptar 4/5 av hela hjärnvolymen hos människan. Hjärnan är uppdelad i två halvor som har förbindelser och hjälper varandra via hjärnbalken. Det båda halvorna är ihopkopplade med miljontals hjärnceller.

Hos fisken delas hjärna upp i framhjärnan, mellanhjärnan, mitthjärnan, lillhjärnan och förlängda märgen. Deras framhjärna motsvarar våran storhjärna, men en skillnad är att deras framhjärna främst används för lukt medan vår storhjärna används för mycket mer som lukt, smak, tänkande, tal, känsel och för våran syn. Fiskarnas synnerv börjar vid ögat och skickar bilden vidare till mellanhjärna som förmedlar vidare till mitthjärnan där syncentrumet finns. Människors syncentrum ligger vid storhjärnans bark baktill och då är bara mitthjärnan en mellanstation för synen.

Mitthjärna är den största hjärndelen hos fiskarna. Hos människorna har storhjärnan utvecklas till den största hjärndelen.

Lillhjärnan hos människan får impulser från olika sinnesorgan och ser till att kroppen hålls i balans och rörelser blir mjuka. Hos fiskar används lillhjärnan för att ta emot impulser från sidoorganen och även jämviktsorganen. Sidoorganen känner av rörelser i vattnet. Människan har däremot inget sidoorgan. Men människan har en väl utvecklad storhjärna. Med Storhjärnan har vi fått en stor förmåga att kunna tänka logiskt, lösa problem, skriva, läsa, tala, och förstå tal även kunna lära och lära ut kunskaper och komma ihåg det. Det är i den grå barken vi ”tänker”.  Vi är bra på att se sammanhang, bedöma situationer och att få en överblick men ofta sämre på att minas detaljer, göra flera saker på en gång eller enformiga saker, eller att klara långvarig stress.

Det finns stora likheter mellan människans och fiskens hjärna. Det är lättare att förstå om man studerar hjärnas utveckling hos ett foster. Om man jämför fiskens hjärna med ett människofosters hjärna som är en månad gammal så kan man se att det ser ut som en fiskhjärna. Fostrets utveckling speglar evolutionen genom miljontals år.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *