Yttrandefrihet, demokrati och populism – yttrandefrihet i Sverige får inte tas för given

Tal om yttrandefrihet, demokrati och populism.

Skrivet av: Emma Wikström.

Yttrandefrihet, demokrati och populism – yttrandefrihet i Sverige får inte tas för given

Det är lätt att tänka att Sverige är immunt mot mycket som sker i världen. I Sverige kan väl inte populister få makten? I Sverige kan väl inte demokratin vara hotad? I Sverige kan väl inte yttrandefriheten inskränkas? Men man behöver inte gå långt för att hitta länder i den demokratiska världen som på flera sätt börjar ta steg i en annan odemokratisk riktning. Vi har nog alla noterat att tonläget gentemot journalister och media har hårdnat på flera platser i vår omvärld. Media, den tredje statsmakten, har i uppdrag att granska makthavare och en fri press är därför nödvändig för ett demokratiskt samhälle. I en artikel från Sydsvenskan 2015 sa satirtecknaren Ann Telnaes att: “Yttrandefriheten är grunden till alla våra friheter.” Jag instämmer och jag menar att medias yttrandefrihet i Sverige inte får tas för given.

Två exempel på länder i vår närhet som inskränkt yttrandefriheten är Ungern och Polen. Efter att ha kommit till makten 2010 har Orbán och hans parti Fidesz infört en ny medielag i Ungern som innebär att regeringen granskar allt innehåll i medier vilket resulterar i självcensur hos journalisterna. Polen införde en liknande lag som ökade statens inflytande över media 2016. Det här är alltså två länder som båda är medlemmar i EU men som båda vänt ryggen till något av det mest grundläggande för ett demokratisk samhälle, yttrandefriheten. Gemensamt för länderna är att de har populistiska regeringar på högerkanten vid makten.

Nyligen svors en ny president in i den 200 år gamla demokratin USA som också är populistisk och på högerkanten. Han har kallat journalister “världens mest ohederliga människor” och “det amerikanska folkets fiender”. Under den korta tid han suttit vid makten har han också begränsat yttrandefriheten för anställda vid miljömyndigheten EPA genom att förbjuda dem att sprida sin kunskap på olika sätt. President Trams tydliga tramp på yttrandefriheten skakar bilden av det moderna demokratiska samhället som vi känner det.

Om blicken flyttas över till Europa igen ser vi en mängd länder där liknande partier är på uppgång. Frankrike är bara ett exempel som även har val i år där populister riskerar vinna. Le Pen liksom Trump kritiserar media hårt under hennes valkampanj. Under en presskonferens nyligen efter att en av hennes motkandidater Macron ökat i opinionsundersökningar sa hon att  “Medierna har valt sin kandidat. De propagerar hysteriskt för sin älskling. De sätter sig på höga hästar, låtsas som att de bara analyserar fakta och hojtar sedan om yttrandefrihet så fort någon kritiserar dem.”

Men de populistiska partierna rätt att kritisera media utifrån yttrandefriheten och media är heller inte felfri. Men när de kritiserar media på ett sådant sätt som Trump och Le Pen där de uttrycker odemokratiska värderingar, ställer media emot folket, målar upp media som djävulen av hela etablissemanget finns det skäl att undra om yttrandefriheten står säkert.

Tillbaka till Sverige. Det finns ett tydligt samband mellan populistiska partier och en vilja att försvaga medias ställning i samhället. Det här är något vi måste ta på allvar. I Sverige fortsätter Sverigedemokraterna att växa. Ett parti som liksom Trump och Le pen kritiserar media hårt. Enligt World value survey senaste undersökning i Sverige har även stödet för en stark ledare bland unga ökat och ligger på 26 % vilket ger en bred grogrund för odemokratiska krafter.

Det är naivt att tro att Sverige skulle vara vaccinerat mot den negativa utvecklingen vi ser i den demokratiska världen. Ungern, Polen och USA har inskränkt yttrandefriheten. Ett stort antal länder har populistiska partier som är på uppgång som riskerar att följa i deras fotspår. Vi behöver inse att framväxten av populistiska partier är ett hot mot yttrandefriheten. Vi behöver inse att hotet mot yttrandefriheten även är ett hot mot demokratin. Vi behöver inse att Sverige inte är immunt mot denna utveckling. Medias yttrandefrihet i Sverige får inte tas för given. Tack.