Naturkunskap A

Naturkunskap A (50 poäng) kan man se som en kombination av biologi och geografi.