Teknik

Skolarbeten från ämnet teknik

Samling av skolarbeten som kommer från ämnet teknik i högstadiet. Spagettibrobygge och bil driven av råttfälla (råttbil). Se meny för arbeten.