Jämförelse mellan kristendom och buddhism

Uppgiften var att välja ut två valfria religioner att undersöka och  jämföra dem. I detta skolarbete jämförs buddhism med kristendom.

Klass: 9 (2008)

Betyg: MVG

Kristendom vs buddhism

Innehållsförteckning

 • Inledning
 • Så började det
 • Heliga texter
 • Heliga platser
 • Var finns religionerna
 • Hur blir man kristen eller buddhist
 • Symboler
 • Budskapet och läran
 • Olika riktningar (splittringar)
 • Sorg, fester och traditioner
 • Religion och samhälle
 • Reflektioner
 • Utvärdering 

Inledning

Jag valde att jämföra kristendom och buddhism. Kristendom valde jag för att jag själv är uppvuxen i Sverige som är ett kristet land med kristna traditioner. Jag hoppas att jag får lära mig mer om min egen religion. Jag ville undersöka två olika religioner med olika ursprung. Därför ville jag inte jämföra kristendomen med islam eller judendom eftersom dessa har en del gemensamma faktorer. Buddhismen och hinduismen är österländska religioner med andra traditioner och syn på livet. Jag har läst om Kinas förtryck av Tibet varifrån Dalai lama var tvungen att gå i exil. Han är buddhist och fick Nobels fredspris. Han var Tibets ledare innan Mao tog över landet. Därför blev jag nyfiken att lära mig mer om buddhismen. Nu ska jag jämföra kristendomen med buddhismen. Jag hoppas att jag kommer hitta flera intressanta likheter och skillnader mellan dessa två världsreligioner.

Så började det

Jesus föddes omkring år noll i Betlehem dit även tre vise män kom. Modern hette Maria och Jesus far hette Josef och han var snickare. Jesus växte upp i Galiléen. Vid 30 års ålder blev han döpt av Johannes döparen i Jordanfloden. Då såg han himlen dela sig och anden kom ner som en duva och han hörde en röst från himlen som sa ”du är min älskade son, du är min utvalde”. Detta har stor betydelse eftersom i gamla testamentet står det att en ”konung” ska komma. Efter hans dop begav han sig till öknen. Där fastade han och träffade djävulen som frestade honom att trotsa Gud. Jesus avvisade Satan och skulle nu börja förkunna Guds ord. Han fortsatte under tre år att sprida guds ord ända till sin död. Under tiden fick han många anhängare fast även flertal som inte gillade honom. Han hade tolv lärjungar var av en lärjunge, Judas, förrådde honom för 30 silver penningar. Dagen innan han dog åt han tillsammans med sina lärjungar för sista gången, vilket kallas den sista måltiden. Nattvarden är till åminnelse av denna händelse. Den sista måltiden skede på den dagen vi kallar skärtorsdagen.

Dagen efter kallas långfredagen då Jesus dog på Golgata (korsfästes). På söndagen – Påskdagen uppstod han från de döda.

Flera av dessa händelser kan räknas som kristendomens början. Åtminstone hade det börjat 100 år senare då nya testamentets böcker var skrivna.

Siddharta var grundare till buddhismen. Han var även prins och levde ett lyxigt liv. Kungen ville att Siddharta en dag skulle ta över deras kungarike därför ville kungen skydda prinsen från allt obehag och lidande i livet. En dag ber Siddharta en av sina tjänare att trotsa kungens förbud att vistas utanför slottets bevakade område. Där möte han vanligt folk och såg hur de levde. Han träffade även både gamla och sjuka människor. Vid ett tillfälle fick han även syn på en död bäras fram i ett begravnings tåg. Siddharta hade aldrig sett döden förr och blev förskräckt av denna syn. Efter detta började han grubbla på vad som var meningen i livet. På vägen hem träffade han en tiggarmunk som vandrade omkring utan att bekymra sig. Sedan lämnade han sin familj för att bli tiggarmunk, då var han 29 år. Han skaffade sig kunskap från olika Gurus (heliga hinduiska lärda män). Siddharta började utföra yogaövningar för att nå befrielsen. Han märke efter sex år att hans fasta och yoga bara gjorde honom svagare. Medelvägen blev då Siddhartas beslut. Han började äta normalt igen. Vid 35 års ålder när han satt under ett fikonträd nåde han ”upplysningen”. Nu hade han funnit sanningen om livet och vägen ut ur det eviga kretsloppet. Siddharta blev nu Buddha. Resten av hans liv ägnade han sig åt att undervisa andra om sin lära.

Vissa tycker att buddhismen blev en egen religion först när den spreds utanför Indien. Innan kunde den ses som en variant på hinduismen. Detta eftersom hinduism och buddhism har flera likheter.

Heliga texter

Kristendomens heliga texter består av två delar. De är gamla och nya testamentet.

Det gamla testamentet, Bibelns första del innehåller 39 böcker. Dessa 39 böcker är de samma för judarna. Jesus var jude och därför välbekant med dessa böcker. Han utgick ofta från dessa böcker när han predikade och samtalade. Böckerna finns därför i den kristna Bibeln.

Nya testamentet är berättelser om Jesus. Berättelserna är skrivna mellan år 60 och 100. De fyra evangelierna, Apostlagärningarna, 21 brev och uppenbarelseböckerna finns i det nya testamentet.

Många kristna anser att evangelierna är heliga. Trots att det var människor som skrev dem och inte Jesus. Texterna kan kritiseras.

Buddhismens texter kom efter Buddhas död. Det var munkar som sammanställde det Buddha sagt och lärt dem. De Buddhistiska heliga texterna växte efter ett tag till flera tusen sidor. I Tripitaka kan man hitta de viktigaste och äldsta skrifterna. De är:

Sutta – läran, predikningar och legender om Buddhas liv.

Abhidhamma – texter om hur läran ska tolkas.

Vinaya – Regler för hur munkarna ska leva.

Heliga platser

Det finns många heliga platser. Kyrkor är heliga platser för kristna. Visa områden är mer kända som Betlehem där Jesus föddes och Jerusalem där han dog. Platser där det finns reliker är ofta mer kända dit pilgrimer ofta vallfärdar. Rom är känd för att lärjungen Petrus for dit och blev den första ledaren för de kristna som kom att kallas påve senare. Enligt legenden är han begravd under Petruskyrkan. Den kyrkan är även den största kyrkan i världen. Kyrka kommer av grekiskans kyrios vilket betyder herre.

Motsvarigheten till kyrkor i buddhismens värld är pagod eller stupa. Stupa betyder hårtofs på sanskrit. Alla stupor och pagoder har reliker från kända munkar och ibland från Buddha själv.

En annan känd munk som lever är Dalai lama, han är ledare för tibetanska buddhismen. Man skulle kunna jämföra han med de kristnas påve.

Även buddhisterna har heliga platser, speciellt platser som är förknippade med Buddhas liv. Olika exempel på dessa är Buddhas födelseort, platsen där han blev upplyst, där han först predikade och platsen där han dog. En känd pagod är Shwedagon i Burma.

Var finns religionerna?

Det finns ungefär 400 miljoner buddhister. De flesta buddhister lever i östra och sydöstra Asien. I början fanns många buddhister i Indien men sedan invaderades landet av muslimerna, detta skede kring 1200-talet. I och med invasionen försvann buddhismen nästan.

De kristna har såsom buddisterna lämnat de områden där de växte fram. Islam har även här trängt undan kristendomen från de områden de ursprungligen kom ifrån. Kristendomen växte fram från Palestina och ut till Syrien, Turkiet, och norra Afrika. Europa blev en mestadels kristen världsdel. Rysslands expansion genom Sibirien medförde att kristendomen nådde fram till Stilla havet.

England hade flera kolonier i Nordamerika och Australien. Dessa delar blev också kristna. Idag är ungefär två miljarder människor kristna.

Hur blir man kristen eller buddhist?

Kristen kan man bli om man döper sig. Detta gäller inte bara för barn utan även för vuxna.

För att bli nunna eller munk och följa Buddha ska man uttala tre fraser:

Jag tar min tillflykt till Buddha.

Jag tar min tillflykt till dharma.

Jag tar min tillflykt till sangha

Detta kan betraktas som buddhisternas trosbekännelse fastän buddhisterna inte har tro i vanlig bemärkelse. För att sedan leva som en buddhist ska man följa den åttafaldiga vägen och de fem moralreglerna.

Symboler

Viktiga kristna symboler är:

Treenighetssymbolen: Den står för fadern, sonen och heliga anden. Tillsammans bildar de den kristne Guden. I triangeln vilar Guds allseende ögon. Nio strålar symboliserar det gudomliga ljuset.

Krucifix: Det kallas även korset. På den korsfästes Jesus.

Kristusmonogrammet: Monogrammet består av X och P, de två första bokstäverna i den grekiska stavningen av namnet Kristus.

Viktiga buddhistiska symboler är:

Lärans hjul: Symbolen för den buddhistiska läran är ett hjul med åtta ekrar. Det åttafaldiga hjulet är en sammanfattning om Buddhas lära om befrielse från återfödelse.

Buddhas fötter: Buddha symboliseras ofta med fotspår, en tom tron eller en pelare i lågor.  På foten ser man en lotus som står för alltings innersta natur.

Budskapet och läran

Gud skapade värden och han bryr sig om den. Han gav människor lagar som de skulle leva efter. Denna tro delar kristna med judar och muslimer. Synen på Jesus är däremot annorlunda. De är överens om att Jesus var en människa. Fast enligt kristendomen är han även gudomlig. Kristendomen har alltså en egen syn på Jesus. Enligt kristendomen finns även en ond makt. Det är djävulen eller Satan.

I kristendomen finns 10 budord som ska följas (Guds 10 budord). Dessa är:

 1.  Du skall inte ha några andra gudar vid sidan av mig.
 2.  Du skall inte missbruka Herrens, din Guds, namn, ty Herren skall inte låta den bli ostraffad, som missbrukar hans namn.
 3.  Tänk på vilodagen, så att du helgar den.
 4.  Hedra din fader och din moder för att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land.
 5.  Du skall inte dräpa.
 6.  Du skall inte begå äktenskapsbrott.
 7.  Du skall inte stjäla.
 8.  Du ska inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
 9.  Du skall inte ha begärelse till din nästas hus.
 10.  Du skall inte ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare eller hans tjänarinna, ej heller till något, som tillhör din nästa.

Buddhismen utgår från människan, Buddhas egna erfarenheter, studier och djupa tankar om tillvaron och livet. Med detta menar Buddha att alla människor kan slippa återfödelse om man följer hans lära. Det finns gudomliga väsen enligt Buddhismen men de är inte tillräckligt mäktiga för att kunna hjälpa människan. Därför är det inte heller nödvändigt att offra eller tillbe dem. Varje människa bär själv på nyckeln till befrielse från det eviga kretsloppet.

Enligt Buddha bestäms en människas liv och reinkarnation av personens karma, en persons goda eller dåliga gärningar. Dessa kommer att påverka människans nästa liv. God karma ger lycka medan dålig karma kan få olyckliga följder. Därför ska en buddhist leva så att hon eller han har en bra karma till nästa liv.

Buddha hade fyra ädla sanningar. Dessa var:

Sanningen om lidandet – Det finns lidande i världen.

Sanningen om lidandets uppkomst – Orsaken till lidandet är begäret.

Sanningen om befrielse från lidandet – Begäret måste utplånas.

Sanningen om den åttafaldiga vägen – Vägen att släcka begäret.

Den åttafaldiga vägen som är Buddhas sammanfattade lära är om hur man ska nå nirvana. Det finns åtta punkter man ska följa. Dessa punkter är:

 • Rätt kunskap – att förstå och inse det rätta i de fyra ädla sanningarna.
 • Rätt beslut – att tänka osjälviskt och ha medkänsla med allt levande.
 • Rätt tal – att tala sanning och aldrig använda hårda ord.
 • Rätt handlande – att inte döda, stjäla eller leva ett sexuellt utsvävande liv.
 • Rätt liv – att välja ett bra arbete som inte skadar något levande.
 • Rätt strävan – att ständigt försöka göra det rätta.
 • Rätt tänkande – att alltid ge akt på alla kroppens sinnen, tankar och känslor så att man inte gör något som man får ångra senare.
 • Rätt meditation – Att hela tiden förbättra sin förmåga att koncentrera tankarna och försöka nå klarare förståelse av Buddhas lära.

Det fanns även fem moralregler som kan motsvara de kristnas tio budord. Buddhas fem moralregler var:

 1. Att inte skada eller döda.
 2. Att inte stjäla.
 3. Att inte vara otrogen.
 4. Att inte ljuga.
 5. Att inte använda droger.

Många av dessa regler är de samma som i kristendomens tio budord. Den enda som inte motsvarar de kristnas budord är att inte använda droger.

Olika riktningar (splittringar)

Tidigt började de kristna tvista om olika tolkningar av läran. Detta lede till att kristendomen splittrades så småningom. Den katolska kyrkan lärde ut att den heliga anden utgår från Fadern och Sonen. I Östeuropa där ortodoxa kyrkan är störst lärde man ut att den heliga anden enbart utgår från fadern. Sedan kom även Martin Luther och splittrade under 1500-talet den katolska kyrkan. Han sa att påven och kyrkomötena kan ha fel, endast bibeln har rätt. I de länder som var protestantiska översattes Bibeln från latin till folkets språk. Detta lede till att predikan blev en viktig del av tron. Det finns många olika kristna: katoliker, ortodoxa, protestanter samt flera varianter. Idag försöker kyrkorna att närma sig varandra detta kallas ekumenik.

Det finns även olika riktningar inom buddhismen. Några vanliga riktningar är Theravada även kallad sydbuddhismen, Mahayana även kallad nordbuddhismen. Olika grenar av denna är lamaismen och zenbuddismen. Zenbuddismen är särskilt populärt oss japanska krigare.

Theravada betonar Buddhas ursprungliga budskap. Där kan bara den som studerar läran på djupet och lever efter Buddhas levnadsregler slippa återfödelse. Det betyder att man måste vara munk eller nunna för att uppfylla budskapet. Andra kallar riktningen för ”den lilla vagnen” efter som det inte är alla som kan nå nirvana.

Mahayana växte fram flera hundra år efter Buddhas död. Denna riktning är mer anpassad för vanligt folk. Här kan alla nå befrielsen därför kallas den ”stora vagnen”. Här behöver man inte vara munk eller nunna för att nå nirvana som i sydbuddhismen.

Zenbuddhismen är en japansk form av buddhism. Ordet Zen betyder ”meditation”. Här tror man att Buddhas visdom redan finns i varje enskild människa. Det är vårt tänkande medvetande som hindrar upplysningen därför utför de speciella uppgifter så koncentrerat att man blir ett med uppgiften. Den känslan kallas satori som betyder upplysning.

Sorg, fester och traditioner

I Sverige döps många. Dopet är en viktig del i den kristna traditionen eftersom det är först då man blir kristen. Många ser det även som att det är under dopet man får sitt namn. Dopet är ett av sakramenten (helig handling). Endast ungefär hälften av ungdomarna låter sig konfirmeras (bekräfta).

Påsken är en annan viktig tradition. Det är den största kristna helgen. Det är till minne av Jesus lidande, död och uppstående. Själv uppskattar jag mest julen då Jesus anses vara född. Enligt katolska kyrkan är även äktenskapet ett sakrament. Även vid begravning har man ritualer.

Buddisterna har ofta motsvarande fester och högtider. Några vanliga högtider är vid födelsen, inträdet till vuxenlivet, giftermålet och begravning. Dessa varierar ganska mycket mellan olika länder. Många tar med sitt nyfödda barn till kloster där barnet blir välsignat. Munkarna sjunger sånger för barnet. Detta ger skydd, hälsa och lycka. Munkarna stänker även heligt vatten över barnet, här får även barnet sitt namn.

Under tonåren är det vanligt att få leva en kort stund med nunnor och munkar. Där undervisas de i den buddhistiska läran och får prova på klosterlivet.

Även här har man en ritual för äktenskapet. Inom theravada-riktningen är det vanligt att brudparet går till kloster efter att de har vigts borgerligt.

Innan man dör vill många buddhister tillbringa sina sista dagar i ett kloster. De tror att de kan bli upplysta vid dödsögonblicket. Sedan bränns den döde på ett bål utanför klostret. Under ceremonin deltar familjen och vänner samt munkar. Det finns även olika högtider till minne av Buddhas födelse, upplysning och död.

Religion och samhälle

I Sverige har den svenska kyrkan länge varit en statskyrka. När man föddes blev man automatiskt medlem i statskyrkan. Kyrkan är nu skild från staten. Sedan ca tio år tillbaka har svenska kyrkan haft en kvinnlig biskop. Många undersökningar tyder på att vi i Sverige är ett av det mest sekulariserade folken i världen.

Katolska kyrkan då med polsk påve hade en stor betydelse då Polen lämnade östblocket. Detta påverkade även andra stater att lämna östblocket. Till slut upphörde även Sovjetunionen. Genom detta blev det även lättare att utöva sin religion i Östeuropa.

I Sverige är det inte vanligt med munkar och nunnor i samhället däremot är det vanligt i asiatiska länder där de är mycket aktiva. På nyheterna under det senaste året har man kunnat se munkar från Burma och Tibet som har demonstrerat. Många har blivit nerslagna och till och med dödade. En av reglerna för båda är att icke döda, i buddhismen innebär detta att många blir vegetarianer.

Oroligheter har det även varit i Palestina, nuvarande Israel. Jerusalem ligger där och är helig för flera religioner. Under medeltiden skickade de kristna korståg för att ”befria” Jerusalem. Även idag är det spänningar fast mer mellan muslimer och judar.

Reflektion

Inom kristendomen finns det en Gud (monoteism) dock framträder Gud i tre gestalter. Inom kristendomen tror man på att efter döden ligger man i graven till yttersta domen då Gud avgör om man kommer till himlen. Genom honom kan man bli frälst. Eller hamnar man i helvetet och möter Satan. Vissa tycker nog att det är en stäng ”Fader”. Man talar om kärlek och om att Gud förlåter. Denna tanke är hård kan man tycka om man jämför med buddhismen där man reinkarnerar fram tills man uppnår nirvana. Inom buddhismen beror det mer på sig själv om man når nirvana ”buddhisternas himmel”. Inom kristendomen är det Gud som dömer än. Buddhismens tankar är mer toleranta.

Vid ca 30 års ålder hände en viktig förändring i både Buddhas och Jesus liv. Båda började sin religiösa bana på allvar.

Det dröjde för båda religionerna ca 300 år innan någon makthavare, kejsare Konstantin i Rom och kung Ashoka i Indien hjälpte till att sprida religionen.

Från början trodde jag att jag skulle finna många och stora skillnader, men jag har även funnit stora likheter t.ex. inom traditioner och regler.

Det är intressant att notera att Buddha föddes under en brytningstid ca 500 f.kr, då även kända filosofer i Kina och Grekland föddes.

Utvärdering

Under detta arbete med kristendomen och buddhismen har jag lärt mig om två religioner. Kristendomen kunde jag redan till stor del men har även lärt mig mer detaljerat och olika samband inom kristendomen. Buddhismen som var en helt ny religion för mig har väckt mitt intresse, speciellt för deras förhållningssätt till livet. Jag har även lärt mig om deras traditioner, högtider, hur de började, om deras heliga texter och platser samt vart i världen religionerna finns. Arbetet har varit mycket givande och intressant. Jag har fått en bild av dessa religioner som jag inte haft förut. Under denna jämförelsestudie har jag försökt att arbeta effektivt och systematiskt. Jag har lagt ner flertal timmar för att läsa och förbereda samt många timmar med skrivandet. 

Källor

Ola Högberg mfl, Religion 3, 2005, Bonnier utbildning AB, Stockholm

Mats Molund, religion B, 1999, Interskol förlag AB, Limhamn

http://www.to-life.se/buddhism.htm

http://www.to-life.se/kristendom.htm

http://www.religion.gotland.se/buddhism.htm

http://www.religion.gotland.se/kristend_a.htm

http://www.yakida.se/budord.html

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *