Nixon och Watergate

Detta var en text om Nixon och Watergate som skulle fungera som inlärningsmaterial inför ett prov vi elever skulle hjälpa till att skapa.

Nixon och Watergate

Richard Nixon var republikan och blev president i USA år 1969 och där med den 37:e presidenten. Hans berömda vallöfte var att han hade en ”hemlig plan” för att stoppa Vietnamkriget som pågick. Under hans tid som president drog sig USA tillbaka från Vietnamkriget. Hans största politiska framgångar har varit hans utrikespolitik. Efter att Kinas ledare tagit kontakt med USA besökte utrikesministern Henry Kissinger Kina i hemlighet. Ett år senare 1972 besökte Nixon Kina och togs emot offentligt av ordförande Mao Zedong och premiärminister Zhou Enlai. Detta var första gången som en amerikansk president besökt Kina. Detta förbättrade relationerna mellan Kina och USA. Det fanns stora ideologiska barriärer mellan kommunismen och kapitalismen vilket gjorde att kontakten mellan länderna svår. Denna nya relation med Kina lede till att Kina kom med i FN vilket var en framgång för USA som inte gynnade Sovjet.

Samma år som Nixon besökte Kina bjöd även Sovjet in USA då de ville förbättra sina relationer med dem och Nixon blev även där den första amerikanska presidenten som besökt Moskva. Det rådde en terrorbalans mellan Sovjet och USA. De nya relationerna mellan Sovjet och USA minskade spänningen mellan dem. Förhandlingar om nedrustningsavtal var viktiga under 1970-talet. Avtal som SALT 1 (SALT = Strategic Arms Limitation Treaty) undertecknades 1972 vilket begränsade antalet kärnvapen. Dessutom ett avtal om antirobotrobotar (ABM-avtal).

Nixon är mest känd för Watergateskandalen. Det handlar om republikanernas försöka att spionera på demokraterna. Fem stycken republikaner gjorde ett inbrott i demokraternas högkvart och installerade avlyssningsapparater. Detta upptäcktes och det kom fram att ledande republikaner låg bakom detta. Dessutom att president Nixon också försökt dölja sanningen. Nixon valde att avgå den 9 augusti 1974 som president då han stod under hot att ställas inför riksrätt. Han blev där med den första amerikanska president som hittills avgått i förtid. Watergateskandalen blev en symbol för maktmissbruk.

Frågor och uppgifter:

Nämn två utrikespolitiska händelser Nixon var först med som amerikansk president.
Vad orsakade att spänningarna mellan USA och Sovjet minskade?
Varför valde Nixon att avgå som president?