Bra att Sverige går före och erkänner Palestina – insändare

Skolarbetet var att skriva en insändare. Här var ämnet om Palestina.

Skriven av: Emma Wikström.

Bra att Sverige går före och erkänner Palestina

Raketer skjuts från Gaza mot Israel, 80 procent av invånarna i Gaza erhåller nu någon form av mathjälp (FN), fler än 20 000 hem har blivit obeboeliga i Gaza efter flyganfall från Israel och Israel fortsätter att ockupera och  bygga illegala bosättningar i Västbanken (The Independent, 27 augusti 2014). Israel och Palestinas befolkning har rätt till ett tryggt liv i frihet och för att uppnå detta behövs två stater med säkra gränser som är mer jämlika än vad de är idag.

Bulgarien, Malta och Island är några av de 130 länder som redan officiellt har erkänt Palestina. Det är naturligt att Sverige som ska vara ett land som står upp för fred, frihet och demokrati i världen följer efter. Många är dock kritiska och bland dem finns Lars Adaktusson (KD), Europaparlamentariker, som ser kritiskt på att Sverige nu går fram på egen hand utan EU:s stöd. Det stämmer att Sverige gör detta men det är viktigt att det finns länder som vågar gå före. Sverige har dessutom en historia av att vara ett fredligt, neutralt land och vi har tidigare under 1980-talet med Olof Palme i spetsen gått före i Israel-Palestina-konflikten.

Låt oss använda den röst som Sverige har i världen. En röst som kan verka för fred, frihet och demokrati. Att den nya svenska regeringen nu planerar att erkänna Palestina är att våga gå före. Sverige kommer bli det första större EU-landet som erkänner Palestina och det är inga andra länder som inom en snar framtid väntas följa i Sveriges spår. Däremot tror forskaren Hugh Lovatt som är verksam vid tankesmedjan ECFR att Sveriges ställningstagande kommer att påverka fler EU-länder.

Avslutningsvis måste det även tilläggas att Israel-Palestina-konflikten är en mycket komplex och svårlöst konflikt. Konflikten kommer inte att lösas för att enskilda länder erkänner Palestina. Det är däremot något som kan komma att bidra till att Palestina och Israel blir mer jämlika i de fredsförhandlingar som måste ske. Att Sverige vågar gå före och använda sin röst är ett steg i rätt riktning.

Emma Wikström