Engelska

Skolarbeten från Engelska kurserna – school work in English

Här under ligger skolarbeten från kurserna Engelska A, Engelska B och Engelska C motsvarande Engelska 1-3.

Analysis of the Adventures of Huckleberry Finn (English text)