Hjalmar Söderberg om författaren

Uppgiften var att skriva en kort text om författaren Hjalmar Söderberg efter att vi tidigare hade läst Hjalmar Söderbergs bok Doktor Glas.

Klass: 9

Betyg: MVG  

             Hjalmar Söderberg – Blaserad Flanör

Den 2 juli 1869 föddes Hjalmar Söderberg. Hjalmar Söderberg var uppvuxen i Stockholm men senare bosatte han sig i Köpenhamn. Hans far var ämbetsman och modern arbetade innan äktenskapet som musiklärarinna. Hjalmar Söderberg hade problem i skolan och han beskrevs som klen och energifattig. År 1888 tog han sin studentexamen. Något år senare när Hjalmar Söderberg var 20 år började han skriva kritik i Dagens Nyheter. Han var gift med Märta Abenius. De hade tre barn tillsammans som döptes till Dora, Tom och Mikael. I Skåne år 1907 träffade han Emelie Voss som kom från Danmark. År 1910 föddes deras dotter som fick namnet Betty. Hjalmar Söderberg skilde sig från sin första fru Märta och gifte om sig med Emelie 1917.

Hjalmar Söderberg är en av 1900-talets stora författare. Tiden då han var som mest aktiv var kring sekelskiftet och tiden före första världskriget. Hans första roman fick namnet Förvillelser (år 1895). Hjalmar Söderbergs mest kända verk är Doktor glas (1905) och Den allvarsamma leken (1912). Båda böckerna har blivit till film.

Hans litterära stil präglas till stor del av precision, intellektuell skärpa, uppriktighet, eftertanke, elegans, kvickhet och ironi. Han skrev inte vulgärt eller patetiskt. Stämningen i hans texter växlade mellan muntert och tungsint.

Många av Hjalmar Söderbergs huvudpersoner är ofta flanörer i en Stockholmsmiljö, försjunkna i dagdrömmar och utan hopp för framtiden. Vid seklets början hade många författare skildrat samma mentalitet som Hjalmar Söderberg. Men Hjalmar Söderberg var den främste. Mycket av det han skrev var självbiografiskt. Synen på kärleken var ofta sorgsen. Hjalmar var skeptisk till kyrkan och dess syn på kärleken, otrohet och äktenskapet. Läsarna reagerade på hans skrifter och tyckte ofta att de var uppseendeväckande. Han var före sin tid. Hjalmar Söderberg har skrivit flera romaner, noveller, skådespel och dikter, även tidningsartiklar.

Hjalmar Söderbergs sista år i livet kom att präglas av andra världskriget. Under de sista åren av Hjalmar Söderbergs liv ägnade han sig åt att bekämpa nazismen genom att skriva artiklar i Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning. Han dog 14 oktober, 1941. Han blev 72 år gammal. Nu ligger Hjalmar Söderberg begraven på Vestre Kirkegård i Köpenhamn.

Även idag är Hjalmar Söderberg en uppskattad författare. Det lånas många av hans böcker på biblioteken, 40 000 exemplar lånades år 2003. Idag chockerar han inte läsarna på samma sätt som förut. Detta tror jag är för att det som chockerade och upprörde för 100 år sedan inte är lika chockerade idag. Det som var aktuellt då är inte lika aktuellt nu. Dåtidens syn på livet var något annorlunda och berör därför inte på samma sätt som idag. Även om texterna inte är lika uppseendeväckande idag är många teman och tankar fortfarande aktuella, t e x kärlek, tro, äktenskap, otrohet och kyrkan. Jag tror att detta är en av anledningarna till att hans litterära verk fortfarande är omtyckta. Hans unika sätt att skriva på är mycket uppskattad.

Källor

Ulf Jansson, Den Levande Litteraturen, Litteraturhistoria för gymnasieskolan, 2007, Liber AB Stockholm

Hasselberg Smedmark Waldekranz, Litteraturhistoria för gymnasiet, 1973, P. A. Norstedt & söder, Stockholm

Brodow. Edqwist. Kavaleff. Öh, Svenska För Gymnasiet, årskurs 2, 1968, Victor Pettersons Bokindustri AB, Stockholm

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_word=Hjalmar%20s%f6derberg&i_art_id=322799

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hjalmar_S%C3%B6derberg

http://susning.nu/Hjalmar_S%F6derberg

http://www.soderbergsallskapet.se/hjalmarsoderberg/

http://www.tidningen-boken.com/980420.htm

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *