Hiv och aids sjukdomar

Projektet var att utforska sjukdom, skriva en text om den och  presentera den för klassen som en del av temat immunologi i kursen Biologi B. Detta skolarbete behandlar sjukdomarna hiv och aids.

Hiv och aids

Vad är hiv och aids?

Hiv, som är förkortning av humant immunbristvirus är ett virus som angriper kroppens t-lymfocyter. Aids är slutstadiet och står för acquired immune deficiency syndrome och är då hiv har övergått till en allvarlig sjukdom.

Var finns hiv och aids?

Hiv och aids finns utspritt i hela världen. De som är värst drabbade är de som lever i Afrika. Sjukdomen upptäcktes 1981 och räknas som en av de värsta pandemierna i människans historia. Man beräknar att det 2007 fanns drygt 33 miljoner HIV-infekterade människor i världen. Aids har dödat mer än 25 miljoner människor sedan det först upptäcktes (1981); Omkring sjutusen beräknas bli smittade varje dag och mer än 5 700 dör varje dag i hiv-relaterade sjukdomar. I Sverige lever ca 5000 personer som är smittade med hiv.

Hur blir man smittad av hiv/aids?

Smittan kan överföras vid samlag och från en infekterad kvinna till hennes barn. Man kan också smittas om man får i sig blod eller annan vävnad från en smittad person, till exempel om man delar spruta eller får blodtransfusion. Viruset smittar inte vid kramar, kyssar och vanliga sociala kontakter. Bland tonåringar idag har smitta genom tatueringar och piercing ökat väldigt de senaste åren. Detta på grund av dålig hygienhantering av instrumenten.

Vad händer i kroppen vid hiv och aids?

Om man smittas med hiv infekteras och förstörs en särskild typ av vita blodkroppar. Viruset är cellspecifik och sätter sig på CD4-receptorerna på T-hjälparcellens yta. T-hjälparceller spelar en viktig roll i immunförsvaret.

Viruset fäster vid en CD4-receptor och smälter sedan samman med cellen. Virusets RNA omvandlas till DNA med hjälp av omvänt transkritas. DNA:t tar sig till kärnan där den kan ligga stilla länge och är då inaktiv. Då viruset blir aktivt börjar den skicka ut mRNA för att bilda nya virus.  I takt med att de vita blodkropparna infekteras och förstörs blir immunförsvaret allt sämre.

Vilka symtom ger hiv och aids?

Diagnos ställs genom att antikroppar mot hiv påvisas i patientens blod.

En del nysmittade får en lindrig och snabbt övergående period med feber, ont i halsen, svullna lymfkörtlar och utslag några veckor efter det att de smittats, en primärinfektion. Andra märker ingenting.

Det kan dröja flera år från smittillfället tills man blir sjuk. Ett besked om att man är smittad med hiv betyder inte att man kommer dö i aids inom en snar framtid. Men om inte någon bromsmedicin insätts har dock hälften av de smittade insjuknat inom tio år.

Varför man dör av aids beror oftast på att man fått någon normalt ofarlig mikroorganism som kroppens försvagade immunsystem inte klarar av att bota. En sjukdom de kan dö av är lunginflammation. Vissa ovanliga tumörer som till exempel Kaposis sarkom kan också uppträda.

Hur skyddar man sig mot hiv/aids?

Du skyddar dig mot hiv genom att undvika att komma i kontakt med viruset via kroppsvätskor. Kondom vid samlag ger ett mycket bra skydd mot hiv och såklart även andra sexuellt överförda sjukdomar. Eftersom viruset förs över via blod är det viktigt att du använder skyddshandskar om du kommer i kontakt med öppna sår. Detta gäller främst de som arbetar inom sjukvården. Som privatperson kan du vara försiktig rent allmänt när det gäller kontakt med blod och du bör torka bort blod som är i kontakt med hud och ögon omgående. Viruset överförs lättast vid blodtransfusion. I Sverige får inte en hiv-positiv ge blod. Men i utlandet kan det vara så att man inte utfört kontroller. Det kanske inte är så lätt att förhindra men dina anhöriga kan försöka att se till att blodet du får inte innehåller viruset om du skulle råkat ut för en olycka i utlandet. En ganska stor del av de som får smittan får de från modern, det går att behandla så att barnet inte blir smittat. Risken att viruset överförs vid samlag är mellan 0,05 och 0,1 %. Så viruset överförs inte så lätt på det sättet. Men ett flertal fall finns.

Varför är det så svårt att bota hiv och aids?

Viruset muterar snabbt vilket gör att ett botemedel är svårt att finna.

Finns det botemedel mot hiv och aids? Finns det bromsmediciner?

För att veta hur långt en persons hiv-infektion kommit kan man mäta halten CD4+ T-celler i blodet. Viruset angriper dessa vita blodkroppar och där för minskar de ju längre hiv-viruset finns i kroppen obehandlat. Det finns i dagsläget inget botemedel mot hiv. Däremot utförs behandlingar för att man inte ska utveckla aids och hålla viruset i schack. Det finns många olika typer av behandlingar mot hiv och metoderna utvecklas hela tiden. Bromsmedicinernas uppgift är att hålla viruskoncentrationen i blodet låg så att immunförsvaret inte slås ut och aids utvecklas. Vid behandling minskar påverkan från viruset kraftigt och medellivslängden för behandlade är nästan lika lång som för de som inte blivit smittade. Bromsmedicinerna har en del biverkningar trots att man aktivt jobbar för att få bort dem, det handlar främst om ökade blodfetter som bidrar till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

Konspirationsteorier för hiv och aids

Det finns ett stort antal konspirationsteorier kring aids. En populär sådan är att aids ska ha skapats, medvetet eller omedvetet, av människan. Det finns även konspirationsteorier om att viruset spridits genom olika vaccinationsprogram riktade bland annat mot smittkoppor i Afrika. Syftet skulle då ha varit ren rasism, försök till att döda mörkhyade afrikaner.

Framtiden för hiv och aids

Hur sjukdomens spridning kommer se ut i framtiden är svårt att säga – om den kommer att öka eller minska. En avgörande parameter är om man lyckas tillverka ett vaccin. I dagsläget finns inget sådant. Ett vaccin måste testas noggrant så att man inte är ovetande om farliga biverkningar. En kandidat till ett framtida vaccin är MVA-B. Vaccinet är bara testat på 24 ”friska” personer och det ger inte fullständig immunitet. Dock säger forskarna att om allt går vägen kan vaccinet göra att HIV blir till en “mindre kronisk infektion liknande herpes”. Det som gör hiv och aids till en så stor samhällsfråga är att den finns överallt, inte bara i fattiga u-länder. För att bekämpa spridningen krävs framsteg på två plan: upplysning och medicinering. Folk borde bli mer medvetna om viruset och forskningen behöver hitta medicin som gör att sjukdomen antingen går att bota eller att det går att behandla fler, enklare och billigare.

Referenser

http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/hivinfektion/

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Hivaids/

http://sv.wikipedia.org/wiki/HIV

http://hiv.se/om-hiv/

http://www.rfsl.se/?p=917

http://www.rattviseakademin.se/kampanj/mer-om-hiv/aids/Fakta-om-hiv.aspx

http://www.regeringen.se/sb/d/11209/a/116627

http://www.ne.se/lang/aids

http://www.ne.se/lang/hiv

http://www.ehinger.nu/undervisning/index.php/kurser/bioteknik/lektioner/rna-molekylernas-funktion/352-omvaent-transkriptas-syntetiserar-dna-med-rna-som-mall.html
http://www.e.kth.se/~e99_cfr/#Vad%20%C3%A4r%20HIV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *