Romantiken och Rousseau

Detta är en text från ett grupparbete i Svenska B där vi skulle behandla de olika litterära epokerna. Vår grupp hade romantiken och jag skulle prata om Rousseau och periodvis spela honom. Här är först talet jag höll under presentationen och sedan en text om romantiken.

Romantiken – (tal om Rousseau)

Släng böcker! sacre bleu, Ge oss tillbaka friheten. Liberté… vi är alla unika individer och omistliga. Bröder och systrar; vi är jämlika, égalité. Slut på lidandet. Låt kärleken segra. Amore… Tillbaka till naturen!

Tillbaka till naturen var Rousseaus slagord! För att komma närmare naturen behöver vi sluta med det onaturliga levnadsätt som vi har idag. Mycket av det han sade under 1700-talet är fortfarande aktuellt. Han räknas till förromantiken. Redan då såg han hur industrialismen påverkade. Han skulle säkert förfäras över hur långt ifrån naturen vi är idag.

Sluta uppfostra oss till dekadenta människor! Utveckla varje människas naturliga anlag.

“Människan är född fri och överallt är hon i bojor”, Befria oss från Jarlar och andra aristokrater och deras privilegier. Vi sanningssägare blir dömda. Vi kan bli förskjutna och förföljda beroende på vad vi diktar.

Barnet ska inte uppfostras till en viss religion. Låt barnet utveckla sin egen känsla för gott och ont. Sedan kvittar det hur Gud dyrkas.

Vi är fritänkare. Det spelar ingen roll om vi blir läkare, lärare eller advokater. Jag vill lära mig yrket att leva. Vi behöver bara lite kunskaper för välbefinnandet.  Det gäller inte att veta allt som kan vetas, utan endast det som är nyttigt.

För Rousseau var uppfostran av det naturliga barnet viktigt vilket han skriver om i Émile, som väckte uppståndelse. Uppfostran bör vara naturnära och från naturen lär vi oss vad som är gott och ont. Rousseau hade en fattig bakgrund och talade om jämlikhet och frihet. Han var emot att någon skulle kunna äga marken och emot klassamhället. Hans ord om frihet och jämlikhet upprepades nästan ordagrant under Franska revolutionen. Dessutom har han påverkat många kända personer inom litteratur, konst och politik ända fram till vår tid. Han sade:

  • “Det strider mot naturens lag att en handfull människor drunknar i sitt överflöd medan den uthungrade massan saknar det nödvändigaste.”

“Naturen är vår källa. “Och glöm inte att markens frukter tillhör alla och marken tillhör ingen. Den som sa att ”Det här är mitt” är grundaren till det borgerliga samhället.

Den ursinnige Voltair må kalla mig tjuv eller trashanksfilosof och han är rädd för att bli av med det han äger. Men jag är inte rädd för att utlämna mig åt folkets dom.

Den människa som har levt mest är den människa som levt intensivast, inte den som kan räkna de flesta åren. Låt våra inre vildar komma ut. Vi hör hemma i naturen. Släp lös känslorna. Tillbaka till naturtillståndet där alla är lika. “Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne.” Även om vi faller hundra gånger så låt oss lära oss av våra misstag.

Låt passionen segra och död åt pliktmoralen som skiljer unga människor åt.

Allmänt om Romantiken

Romantiken började i slutet av 1700-talet och varade fram till realismen och naturalismen. Den uppstod som en reaktion mot den förnuftstro, materialism och mekaniska världsbild som rådde inom kulturen under upplysningen. Man började betona förnuftet och romantikerna hävdade att känslan var kärnan i tillvaron. Romantikerna studerade den mänskliga själen med dess dolda och ofta skrämmande hemligheter. Naturen var något levande och besjälat. Författarna flydde i sina böcker gärna bort från Europas växande industristäder till antikens gudinnor och hjältar och medeltidens folksagor och riddare. Romantiken var som starkast i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. De utvecklade varsina rörelser inom romantiken trots att de kraftigt påverkade varandra. Romantiken är framförallt relevant som epok inom konst-, musik-, vetenskaps-, litteratur- och filosofihistoria.

Jordbruket hade förändrats under de föregående århundradena vilket hade orsakat en enorm befolkningstillväxt och de egendomslösa tvingades p.g.a. befolkningstillväxten lämna landsbygden för att ta anställning i städerna, vissa emigrerade även till Amerika som följd. Allmän skolgång infördes även i de flesta europeiska länder. Den västerländska kulturen spreds med emigrationen och kolonialismen. Några tekniska uppfinningar av betydelse för epoken var kanalbyggen, järnvägarna och ångmaskinen. Med detta följde ökande motsättningar mellan stad och landsbygd som förstärktes av industrialiseringen i städerna. Den äkta romantikern valde landsbygden framför staden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *