Jämförelse mellan Sverige och Norge

Uppgiften var att jämföra två länder (Geografi). I detta arbete valde jag att jämföra Sverige med grannlandet Norge. Notera att arbetet är några år gammalt så siffror och vem som till exempel är statsminister kan ha ändrats.

Klass: 8 (2008)

Betyg: MVG 

Sverige vs Norge

Innehåll

  • Befolkning
  • Geografi
  • Klimat
  • Naturtillgångar
  • Energi
  • Yrken
  • Politik
  • Slutsats

Jag har valt att jämför Norge och Sverige eftersom det finns många intressanta likheter och skillnader mellan dessa två länder.

Befolkning

Det bor ca 9 miljoner människor i Sverige. Man har svenska som modersmål i Sverige. I Sverige bor det flest svenskar, men det finns även över en halv miljon invandrare eller flyktingar. Stockholm är Sveriges huvudstad där det bor ungefär en miljon invånare. Andra stora städer är Göteborg och Malmö. I Sverige har vi en befolkningstäthet på 22,2 inv/km2. Det är lite om man t.e.x. jämför med Spanien, där bor det ca 45 miljoner invånare och har en befolkningstäthet på 87 inv/km².

Det bor ca 4,7 miljoner människor i Norge. Det är ungefär hälften av Sveriges befolkning. I Norge har man norska som modersmål. Det finns två olika skriftspråk det är nynorsk som bygger på norska dialekter och bokmål som bygger på danskt skriftspråk. Det beror på att Norge i många hundra år hängde ihop med Danmark.  Huvudstaden heter Oslo där det bor ungefär en halv miljon människor. Andra stora städer är Stavanger, Bergen, Trondheim och Bodö. Norge har en befolkningstäthet på 14,9 inv/km² och det är inte mycket.

Geografi

Den senaste istiden som började för ca 100 000 år sen har lämnat tydliga spår i det nordiska landskapet. När isen var som störst var de upp till 3000 meter tjocka. Tyngd gjorde att jordskorpan pressades ner 800 meter. När isarna börja smälta bort för 15 000 år sedan börja jordskorpan höja sig igen detta sker även idag. Det man kan se idag efter istiden är rullstensåsar, flyttblock med andra ord en stor sten som isen har fört med sig och när isen smälte har den hamnat mitt ute i skogen. För trodde man att det var jättar som kastat dem dit därför kallades de för jättekast, fast under 1800-talet kunde forskare förklara att det varit istidens påverkan och nu kallas de för flyttblock. P.g.a. istiden ser Sverige och Norge ut som de gör idag.

Sverige ligger i norra Europa och har en yta på 449 964 km2. Sverige är Nordens största land både till folkmängd och även till yta. Sverige omges av hav i sydväst, söder och öster. Skagerrak och Kattegatt på västkusten och på östsidan ligger Östersjön, Bottenviken och Bottenhavet. Sverige gränsar till Norge och Finland samt Danmark i sydväst. Till Sverige tillhör även öarna Gotland och Öland. Gotland är Sveriges största ö.

Lappland längst i norr skiljer sig avsevärt från Skåne i söder. I Sverige ändrar sig landskapen efter vegetationszonerna. Längst norska gränsen hittar man Sveriges berg. Bergkedjan heter Skanderna. Vårat högsta berg heter Kebnekaise och har en höjd på 2111 meter över havet. De vanligaste bergarterna kallas gnejs och granit. I norden finns några av världens äldsta bergarter de kallas urberg. I Sverige och Finland är de ca 2 miljarder år gamla.

I Sveriges täcks ca 65 procent av ytan av skog. I söder dominerar lövskogen men mer norr ut dominerar granskogen. Det är 4 av 10 träd som är tall och vartannat träd är gran i Sverige. Av lövträden är björk, al, asp och rönn vanligast. Av Sveriges urskog finns det knapp 1 procent kvar. I södra Sverige och längst östra kusten finns det bördig mark. Den odlade jorden består av 6,8 procent av Sveriges yta.

I Sverige finns det många sjöar och älvar. De två största sjöarna heter Vänern och Vättern, Vänern är störts med sin yta på 5 648 km². Andra stora älvarna är Torne älv, Lule älv, Umeälv, Ångermanälven, Indalsälven, Ljungan och Dalälven. De rinner från fjälltrakten mot Bottenviken och Bottenhavet.

Norge har en mindre yta än Sverige på 385 199 km2. Landet gränsar till Sverige och uppe i norr gränsar Norge även till Finland och Ryssland. Till väster om Norge ligger Norska havet. Norge är ett vackert land med höga berg och djupa fjordar. De högsta bergen är Galdhöpiggen och Glittertind, och precis som i Sverige består den mesta delen av bergen av granit eller gnejs. Galdhöpiggen är något högre med en höjd på 2469 meter över havet. Utefter Norges kust mot Atlanten ligger många ögrupper som Lofoten och Vesterålen. Norges störta sjö heter Mjösa 368 km².  Glomma som är Norges och nordens längsta älv som är 598 km lång. Den rinner ut nära gränsen till Sverige. Det är Trysilälven som byter namn i Sverige och där kallas den Klarälven. Några stora fjordar i Norge är Oslofjorden, Hardangerfjorden, Sognefjorden och Trondheimsfjorden. I Norge täcks ca 25 procent av landytan av skog. Där är granen den vanligaste träsorten. Det är bara en liten del av Norges yta som är bördig, ungefär 3 procent.

Klimat

Det är stora klimatskillnader i Norden beroende på vilken årstid det är. Även har det betydelse om det är inlandsklimat eller kustklimat eller var man befinner sig i Sverige. I norr är klimatet kallare än i södra Sverige eftersom det blir kallare desto längre norr ut man kommer och varmare desto närmare ekvatorn man kommer.

Sverige har generellt ett milt klimat om man jämför andra länder på samma breddgrad. Detta beror på att Sverige ligger nära Golfströmmen. Golfströmmen för med sig varmt vatten från Mexikanska golfen upp till Norden som gör att det blir varmare. Golfströmmen har gjort att Norden fått ett varmare klimat än andra länder på samma breddgrad. De sydvästliga vindarna dominerar i norden och de värms upp av golfströmmen och sedan förflyttas in över landet. De varma vindarna är också till stor del orsaken till våran nederbörd.

Sverige har två typer av klimat kustklimat och inlandsklimat. Kustklimatet gör att det blir milda vintrar och en svalare sommar. Eftersom på sommaren värmer solen upp vattnet och sen när det blir höst värmer vattnet upp kusten. Då det blir vinter kyler det ner vattnet så att det blir kallare på våren. Inlandsklimat gör att det blir varma somrar och kalla vintrar eftersom vattnet inte påverkar Inlandsklimatet lika mycket som vid kusten. P.g.a. den globala uppvärmningen har medeltemperaturen ökat i Sverige och i övriga världen. Även glaciärerna i Norden påverkas negativt av den ökade växthuseffekten.

Norges klimat påverkas också av Golfströmmen. Norge har en lång kust där det är kustklimat. Det regnar mer i Norge än Sverige för att bergen gör att regnet inte kommer över till Sverige lika lätt. Det regnar mest i Bergen där det regnar över        2000 mm om året

Naturtillgångar

Sveriges yta som består av ca 65 procent skog har blivit en viktig naturtillgång. Skogen används till att göra papper, plankor, trähus, möbler, virke och biobränslen. Järnmalm är en annan viktig naturtillgång i Sverige.

Norges viktigaste naturtillgångar är fisk, naturgas, olja och även vissa metaller. Norge är värdens tredje största oljeexportör efter Saudiarabien och Ryssland. Norges olja och naturgas står för 35 % av landets totala exportinkomster. Oljan finns i Nordsjön.

Energi

Sverige är ett av de länder som använder mest el, bara USA och Kanada förbrukar mer per invånare. I Sverige är olja, kärnkraft och vattenkraft de vanligaste energikällorna. Vi importerar mest olja från Norge.

Norge är självförsörjande på el efter som de har mycket vattenkraft och olja. Norge är det enda landet i Norden som vanligtvis inte importerar energi från andra länder däremot exporterar de både olja och naturgas.

Yrken

Idag arbetar de flesta människor i Norden med olika serviceyrken man talar om tjänstesektorn. En stor del av tjänsterna sköts av den offentliga sektorn d.v.s. av stat, kommun och landsting. Kommunikation är ett viktigt inslag i service, det kan både betyda hur vi människor kommunicerar med varandra och hur vi färdas på olika sätt.

I Sverige bidrar tjänstesektorn med 70 %, jordbruk med 2 % och industrisektorn med 28 % av Sveriges BNP.

Svenskar har en medelinkomst på 25000 sek/mån. Om man tittar på Norge som har en medelinkomst på 36100 sek/mån Det är en stor skillnad mellan lönerna, det är nästan 30 % lägre lön i Sverige än i Norge. Detta är p.g.a. att Norge är ett rikt land. Det är många norrmän som bor nära gränsen som åker till Sverige för att handla eftersom det är billigare i Sverige.

Norge är ett väl utvecklat industriland. Det är en av de ledande fiskenationerna men trots detta bidrar det norska fisket endast med mindre än 1 % av Norges BNP. Oljan och naturgasen bidrar med 10,5 % till BNP.

Politik

I Sverige och Norge har vi demokrati. Sverige är medlem i EU. Norge är inte medlem i EU men i NATO. I Sverige och Norge har vi konstitutionell monarki och en parlamentariskt utsedd regering. Det betyder att vi har en kung men han har ingen makt. Kungen är statschef och är oftast med på ceremoniella uppdrag. Sveriges kung heter Karl XVI Gustav och i Norge heter kungen Harald V. Idag är det Fredrik Reinfeldt som är våran statsminister och har makten. Jens Stoltenberg är Norges statsminister.

Slutsats

Med denna jämförelse har jag lärt mig att även om Norge och Sverige är grannländer så är de olika varandra. Jag har också lärt mig att geografin påverkar klimatet. Ett exempel på detta är de Norska bergen som gränsar till Sverige som gör att det regnar mer i Norge än i Sverige. Utan Golfströmmen skulle norden knappt vara beboeligt. Idag är den ökade växthuseffekten ett stort problem.  Om vi inte gör något åt problemet kommer naturen drabbas hårt. Ekosystem i vatten och på land kommer att rubbas vilket kan leda till att vissa djur kommer att dö ut. Norge är väldigt beroende av sin olja och det är även Sverige. Men en dag kommer olja att ta slut efter som det inte är en förnyelsebar energi källa. Detta kommer nog leda till att Norges ekonomi kommer att bli sämre än idag. Tills den dagen kommer borde Norge satsa på att skaffa någon annan form av ekonomisk inkomst.

Jag har kommit fram till att det är smart att jobba i Norge men att bo och handla i Sverige, eftersom det är en ekonomisk fördel. Det finns många fördomar om norrmän, det sägs att de är dumma och korkade. Kanske är det p.g.a. av sådana här historier:

– Vet du hur norrmännen förfalskar sina tior?
– Nej!
– De stryker två nollor på tusenlappen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *